Ciljevi i djelatnosti

 

Ciljevi
Ciljevi

 • poticanje stručnog i znanstvenog rada na području industrijske farmacije, farmacije, kemije, biologije, biotehnologije, nanotehnologije,
 • komunikacija s regulatornim tijelima,
 • organizacija i održavanje trajne izobrazbe,
 • zastupanje članstva u strukturama od osobite važnosti za farmaceutsku industriju,
 • promicanje i poboljšanje svih oblika izobrazbe na području farmaceutske industrije,
 • uspostavljanje profesionalne poslovne mreže s područja industrijske farmacije, farmacije, kemije, biologije, biotehnologije, nanotehnologije, proizvodnje medicinskih proizvoda i dijagnostičkih uređaja i sudjelovanje u izradi industrijskih vodiča i vodiča za dobru praksu,
 • utjecati na promjene regulatornih zahtjeva,
 • poticati inovativnost razmjenom znanja i iskustava,
 • biti vodeća udruga koja okuplja stručnjake s područja razvoja, kontrole, proizvodnje, distribucije i izdavanja lijekova i medicinskih proizvoda,
 • iznošenje stava i prijedloga prilikom definiranja zahtjeva za proizvodnju
  lijekova i medicinskih proizvoda,
 • informiranje struke o zbivanjima u području industrijske farmacije,
  farmacije, kemije, biologije, biotehnologije, nanotehnologije.

 

 

Djelatnosti

 • organizacija domaćih i međunarodnih znanstvenih, stručnih i znanstveno-stručnih skupova,
  škola i seminara,
 • izdavanje znanstvenih i stručnih publikacija sukladno posebnim propisima,
 • promicanje učinkovitosti i poslovne izvrsnosti putem edukacijskih radionica,
 • organiziranje predavanja, tribina, seminara i drugih stručnih skupova
 • predlaganje mjera nadležnim tijelima za unapređenje rada i razvoja u navedenim industrijama,
 • edukacija i informiranje s ciljem poticanja aktivnog sudjelovanja u definiranju i razumijevanju zahtjeva regulative,
 • poticanje aktivnosti koje doprinose razvoju i provođenje preporuka za poboljšanje putem edukacijskih programa,
 • predlaganje i provođenje projekata vezanih za nove proizvodne tehnologije, energetsku učinkovitost i održivi razvoj,
 • organiziranje i provedba razvojne suradnje i razmjene s udrugama i ustanovama u zemlji i inozemstvu,
 • surađivanje sa stručnjacima, ustanovama, tijelima i službama na poslovima od interesa za Udrugu,
 • edukacija članova Udruge u svrhu ostvarivanja ciljeva utvrđenih Statutom,
 • okupljanje pripadnika farmaceutske i srodnih industrija u svrhu razmjene iskustava i doprinosa razvoja struke i znanosti iz područja industrijske farmacije, farmacije, kemije, biologije, biotehnologije, nanotehnologije
 • suradnja i razmjena znanja i komunikacija sa srodnim stručnim društvima i udrugama
 • suradnja s Ministarstvom zdravstva, Ministarstvom znanosti i obrazovanja, regulatornim tijelima, državnim Agencijama, znanstveno nastavnim institucijama, Hrvatskim farmaceutskim društvom, Hrvatskom ljekarničkom komorom te suradnja s drugim udrugama,
 • razmjena iskustava i suradnja članova na stručnom, znanstvenom i organizacijskom planu
 • organizacija i održavanje okruglih stolova, edukacija, treninga, stručnih konferencija i savjetovanja i stručnih konzultacija
 • organizacija i održavanje stručnih i znanstvenih skupova