Organizacija

organizacija

Tijela Udruge

 • Skupština Udruge koju čine svi poslovno sposobni članovi, te po jedan predstavnik svake pravne osobe članice Udruge.
 • Upravni odbor
 • Znanstveni odbor
 • Predsjednik Udruge
 • Dopredsjednik Udruge
 • Tajnik Udruge

Upravni odbor je izvršno tijelo upravljanja Udrugom i čine ga

 

Znanstveni odbor

 

Stručne sekcije

S ciljem promicanja stručnog i znanstvenog rada iz svih područja farmaceutske i prehrambene industrije, u Udruzi djeluju stručne sekcije:

 • Sekcija za lijekove
 • Sekcija za medicinske proizvode
 • Sekcija za prehrambene proizvode
 • Sekcija za kozmetiku
 • Sekcija za klinička ispitivanja
 • Sekcija za ispitne metode
 • Sekcija za promet na veliko
 • Sekcija za odgovorne osobe za puštanje serije lijeka u promet
 • Sekcija za računalne sustave
 • Sekcija za farmakovigilanciju i vigilanciju