Organizacija

Sanja Peterlić, mag. medicinske biokemije


E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Mob: +385 98 310 783


Skype: supera-kvaliteta

 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/sanja-peterlic-950a014/

 

 

  • osnivačica, direktorica, certificirana poslovna savjetnica, auditor, predavačica na seminarima/edukacijama/konferencijama - SUPERA KVALITETA d.o.o., Zagreb
  • ravnateljica i predavačica na Poslovnom učilištu LERNA, Zagreb
  • predsjednica i suosnivačica udruge PHARMADRIA – regionalne udruge inženjera iz farmaceutske industrije Srednje i Jugoistočne Europe
  • 25+ godina iskustva u farmaceutskoj industriji na poslovima kontrole kvalitete, osiguranja kvalitete, sustava upravljanja kvalitetom i okolišem, laboratorija, pripremi i provedbi audita, lansiranja novih proizvoda
  • 15+ godina iskustva u poslovnom savjetovanju, provedbi audita, održavanju seminara/edukacija iz područja sustava upravljanja (ISO 9001, ISO 14001, ISO 17025, ISO 17020, ISO 13485, ISO 22000/HACCP, ISO 15378, ISO 22716, ISO 15189, ISO 27001, ISO 50001, Global G.A.P., IFS Food, BRC, ISCC, Halal kvaliteta), iz područja dobre proizvođačke prakse u proizvodnji lijekova i medicinskih proizvoda (GMP), dobre prakse u prometu lijekova i medicinskih proizvoda na veliko (GDP), dobre laboratorijske prakse (GLP), dobre kliničke prakse (GCP), dobre farmakovigilancijske prakse (GVP), validacije računalnih sustava, integriteta podataka, validacije čišćenja, validacije procesa, kvalifikacije opreme - za farmaceutsku, prehrambenu, kozmetičku industriju, za privatne tvrtke, istraživačke centre, zdravstvene ustanove, akreditirane laboratorije, akreditirana kontrolna inspekcijska tijela, zdravstvene ustanove, veterinarske organizacije, poljoprivredne djelatnosti, uslužne djelatnosti
  • autorica/suautorica 25+ objavljenih radova u međunarodnim i nacionalnim zbornicima i časopisima
  • članica stručnih organizacija: Hrvatsko društvo za kvalitetu (HDK), Hrvatsko farmaceutsko društvo (HFD), Hrvatsko društvo za medicinsku biokemiju (HDMB), Parenteral Drug Association (PDA), The Pharmaceutical Quality Group (PQG), International Society for Pharmaceutical Engineering (ISPE), Hrvatska udruga poslovnih savjetnika/Croatian Association of Management Consultants (HUPS/CAMC), Tehnički odbor za sustave upravljanja Hrvatskog zavoda za norme (HZN)
  • dobitnica nagrada: Hrvatsko društvo za kvalitetu (HDK) - nagrada/povelja za poseban doprinos u edukaciji i promociji kvalitete (2016.),  PLIVA d.d. - timska nagrada za uspješno provedenu FDA inspekciju u PLIVA - Lachema a.s. Češka (2004.), PLIVA d.d. - pojedinačna nagrada za unapređenje sustava kvalitete u PLIVA - Lachema a.s. Češka (2002.), PLIVA d.d., Kemija - nagrada za kvalitetu, za izradu Priručnika za razvoj novih proizvoda (2001.), PLIVA d.d., Osiguranje kvalitete - nagrada za kvalitetu, za uspješnu implemetaciju SAP QM (Quality Management) modula (1999.)